1
2 Jõulumäe Tervisespordikeskus 4
5
Jõulumäe Tervisespordikeskus • tel +372 445 6117 • info@joulumae.ee

SIHTASUTUS

 
Jõulumäe Tervisespordikeskust haldab Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus. Sihtasutus on asutatud 17.04.2008, kuulub Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse
Sihtasutuse eesmärk on liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus- ja koolituskeskuse arendamine ning haldamine, pakkumaks võimalusi loodushariduslikuks tegevuseks, harrastus- ja tippspordiga tegelemiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks looduses.
 
 
Sihtasutuse põhikiri:
Sihtasutus tegutseb põhikirja>> alusel.
 
 
Sihtasutuse struktuur:

 
 
Sihtasutuse majandusteave:
2019. a majandusaasta aruanne>>
2018. a
majandusaasta aruanne>>
2017. a majandusaasta aruanne>>
Sihtasutuse raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saab vaadata saldoandmike infosüsteemist, mis asub aadressil https://saldo.fin.ee/. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada üksus: 
SA Jõulumäe Tervisespordikeskus või tehingupartneri kood: 011314 ning valida aruandeperiood, mida soovitakse vaadata.
 
 
 
Sihtasutuse riigihanked:
| Sihtasutuse hanketeated avaldatakse riigihangete registris.
Hankija: Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus
| Sihtasutuse hankeplaan: seisuga 31.01.2020. a ei ole 2020. aastal hankekorra punktides 2.1-2.3 nimetatud riigihankeid plaanis korraldada
| Hangete läbiviimisel lähtutakse Kultuuriministeeriumi hankekorrast>>